Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kalibrasyonu


Ülkemizde Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin kurulması zorunluluğu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde belirtilmiş ve kurulacak olan sistemlerin seçilmesi ve işletilmesi içinde Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği yayınlanmıştır. Laboratuvarımız uzman ve tecrübeli kadrosuyla Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri(SEÖS) için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;
• KGS-1 aşamasının belirlenmesi ve Fizibilite raporu hazırlanması ve kurulum süreci danışmanlığı,
• KGS-2 aşamasındaki Paralel Testlerin yapılması ve Kalibrasyon Fonksiyonlarının oluşturulması
• KGS-3 aşamasındaki belirsizlik değerlerinin hesalanması ve sistemin Span-Zero kontrollerinin yapılması
• YGT-Her yıl kalibrasyon fonksiyonun geçerliliğinin kontrol edilmesi ve sistemin gözden geçirilmesi için yapılan Yıllık Geçerlilik Testleridir.

Baca Gazı Emisyon Ölçümleri


Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda izine tabi işletmeler her iki yılda bir yönetmelikteki sınır değerleri sağladığına dair emisyon ölçümlerini yaptırmak ve raporlarını İl Müdürlüklerine veya Bakanlığa sunmak zorundadırlar.
Bunun yanında Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda da atık ykan veya atıkları ek yakıt olarak kullanan işletmelerde periyodik olan emisyon ölçümlerini yaptırmak zorundadırlar.

Laboratuvarımızın gerçekleştirdiği Emisyon Ölçümleri şöyledir;


 

 

İmisyon(Ortam Havası) Ölçümleri


Soluduğumuz havanın kalitesinin kontol altında tutulabilmesi için Bakanlık tarafından yayınlanmış olan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile sınır değerler belirtilmiş ve bu sınır değerlere uyulması adına çalışmalar başlatılmıştır.

Hem ilgili yönetmelik hem de Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 si kapsamında laboratuvarımız istenen ölçümleri gerçekleştirmektedir.

Laboratuvarımızın gerçekleştirdiği İmisyon Ölçümleri şöyledir;


-Hava Kalitesi Modellemesi
-Kütlesel debi hesabı
-PM10 ve PM 2,5 Toz Ölçümleri
-Çöken Toz Ölçümleri
-Pasif Örnekleme (VOC, H2S, BTEX, HF, HCl, SO2 NO, NO2, Amonyak, Ozon) ölçümleri
-Tozda ağır metal tayini
-Çöken tozda ağır metal tayini

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Ölçümleri


İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yeterliliğin ve güvenilirliğinin ölçülmesi, aksayan hususların saptanabilmesi,çalışmanın verimli bir şekilde ve kesintisiz sürdürülebilmesi için belirli kontrollerin, ölçümlerin,bakımların periyodik olarak yapılması gerekir. İş Hijyeni ölçümleri bu kapsamda önemli olup, çalışanların işin getirdiği olumsuz etkilerden korunması ve rahat bir çalışma ortamında faaliyetleri devam ettirmesi esastır.Yapılacak olan ölçümlerde işyerinin ve o işyerinde çalışanların durumu sürekli izlenebilir, aksaklıklar rahatça görülebilir.

Laboratuvarımızın gerçekleştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri;

-İş yeri ortamı toz ölçümleri
-Kişisel solunabilir ve toplam toz maruziyeti ölçümleri
-İşyeri ortamı Gaz ve Buhar Ölçümleri
-Kişisel maruziyet Gaz ve Buhar Ölçümleri
-İç ortam gürültü ölçümleri ve risk haritaları hazırlanması
-Kişisel maruziyet gürültü ölçümleri
-Termal Konfor ölçümleri
-Aydınlatma şiddeti ölçümleri
-Elektromantetik Alan ölçümleri
-Titreşim Ölçümleri

Kazan ve Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri


Laboratuvarımızda Kazan ve Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri kapsamında yapılan ölçümler aşağıdaki gibidir;

 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Hava Tankı ve Kompresör
 • Periyodik Kontrolü
 • Hidrofor Periyodik Kontrolü
 • Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü
 • Otoklav Periyodik Kontrolü
 • Kara Tankeri Periyodik Kontrolü
 • Sanayi Gazları Depolama Tankı Periyodik Kontrolü
 • Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Depolama
 • Tankı Periyodik Kontrolü
 • Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü
 • Kaldırma-İletme Makinalarının Periyodik Kontrolleri


  Laboratuvarımızda Kaldırma-İletme Makinalarının Periyodik Kontrolleri kapsamında yapılan ölçümler aşağıdaki gibidir;

 • Vinç Periyodik Kontrolü
 • Kule Vinç Periyodik Kontrolü
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
 • Caraskal Periyodik Kontrolü
 • Asansör Periyodik Kontrolü
 • Forklift Periyodik Kontrolü
 • Transpalet Periyodik Kontrolü
 • Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
 • Platform Periyodik Kontrolü
 • İş Makinası Periyodik Kontrolü
 • Huzbuğ Periyodik Kontrolü
 • Trifor Periyodik Kontrolü
 • Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontrolü
 • (Sapan,Kilit,Mapa vs..)
 • Elektriksel Ölçüm ve Kontroller


  Laboratuvarımızda Elektriksel Ölçüm ve Kontroller kapsamında yapılan ölçümler aşağıdaki gibidir;

 • Elektrik Tesisatı Kontrolleri
 • Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü
 • Makinaların Topraklama Ölçümü
 • Jenaratör Topraklama Ölçümü
 • Pratoner Topraklama Ölçümü
 • Pratoner Kontrolü
 • Termal Kamera ile Tesisat Kontrolü
 • Katotik Koruma Ölçümü
 • Harmonik Ölçüm
 • Havalandırma ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri


 • Yangın pompaları
 • Yangın dolapları
 • Sprinkler (Yağmurlama sistemi)
 • Yangın Boru tesisatı
 • Yangın hortumları
 • Hidrant sistemi

 • Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı kontrollerinde yangın sisteminin projede belirtilen kriterlere ve TS 9811, TS EN 671-1, TS EN 671-2, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen şartlara uygunluğunun kontrolü yapılmaktadır. Havalandırma tesisatının projede belirtilen kriterlere ve TS 12237 standartlarında belirtilen şartlara uygunluğunun kontrolü yapılmaktadır.

  Diğer Hizmetlerimiz


  Laboratuvarımızda aşağıdaki bulunan farklı alalarda da hizmet sunulmaktadır.

 • Su ve Atıksu analizleri
 • Tehlikeli Atık analizleri
 • Arıtma çamuru ve cüruf analizleri
 • Toprak Kirliliği analizleri
 • Atık yağ kategori belirleme analizleri
 • Deniz,akarsu,göl ve yeraltı suyu analizleri
 • Sediment ve Biota analizleri
 • Havuz suyu analizleri
 • İçme ve kullanma suyu analizleri
 • Özel projeleriniz için danışmanlık hizmetleri
 • ÇED Raporları için Hava kalitesi modelleme çalışmaları
 • Laboratuvar Sarf Malzeme ve Cihaz Satış